Designed by:

ราคาลูกกบเบอร์2

 

ขนาดลูกกบเบอร์ 2 ที่มีขนาด 1.5  นิ้ว  เป็นขนาดที่คัดขาย  อายุประมาณ 45-55 วันปริมาณที่มีต่อเดือน 200,000 ตัว

ราคา รับเองหน้าฟาร์ม  2.0 บาท
ราคา จัดส่งถึงหน้าบ่อ  2.5 บาท

ปริมาณการแถม เราจะแถมให้ 2% จากยอดที่สั่งซื้อ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการเดินทาง
ในกรณีที่จำนวนตัวตายไม่เกินจำนวนแถม ทางฟาร์มจะไม่เพิ่มเติมให้ ยกเว้นกรณีที่จำนวนตัวตายเกิน
กว่าจำนวนที่ทางฟาร์มแถมให้เราจะชดเชยให้เต็มตามจำนวนที่สั่งซื้อครับ แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้า
เคลื่อนย้ายโดยถูกวิธีก็จะไม่มีความเสียหายเลยครับ

ยอดคงเหลือของลูกกบในปัจุบันคือ  10,000 ตัว update 30.06.2013- 15.07.2013

www.kobdee.com, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates